15.10.2019

Spotkanie ze Strażą Ochrony Kolei

03 października w klasie 3 b odbyło się spotkanie z pracownikiem Straży Ochrony Kolei dotyczące kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Celem przeprowadzonych zajęć było zwrócenie uwagi na odpowiedzialne zachowania w poruszaniu się po drogach i obszarach kolejowych.

Każdy uczeń pogłębił swoją wiedzę na temat tego, czego nie wolno robić  w pobliżu torowisk,  jak zachować się w sytuacji, gdy zauważą zagrożenie, a także jak wykorzystać informacje z naklejki umieszczanej na wewnętrznej stronie rogatki lub na krzyżu św. Andrzeja.

  Podczas spotkania uczniowie oglądali  filmiki i spoty pt. „Zatrzymaj się i żyj”, „Dzikie przejście”, „Bezpieczny przejazd”, na których były przedstawione sytuacje, z którymi możemy spotkać się na co dzień. W trakcie dyskusji wiele dzieci mogło pochwalić się i podzielić wiedzą na temat odpowiednich reakcji, gdy występują zagrożenia zdrowia i życia. Przedstawiciel Straży Kolei  opowiedział o ciekawych zdarzeniach i sytuacjach.Na zakończenie uczniowie otrzymali odblaski oraz ulotki z najważniejszymi zasadami, o których należy pamiętać.

  Dziękujemy pracownikowi Straży Ochrony Kolei za przygotowanie  i przeprowadzenie lekcji o bezpieczeństwie.