11.11.2018

Pasowanie na SKO - wicza

Jak co roku opiekun SKO zaprosił uczniów klasy I a i I b do rozpoczęcia przygody

z SKO. 23 października w naszej szkole odbyło się Pasowanie na członka SKO.

Pasowanie poprzedzone zostało pogadaną przeprowadzoną przez pracownika

banku PKO BP w Lubaniu na temat oszczędzania oraz zagadkami. Uczniowie

dowiedzieli się co oznacza skrót SKO i PKO, co możemy oszczędzać oraz co nam

daje oszczędzanie. Następnie obecna na uroczystości pani Agnieszka dokonała

pasowania na SKO-wicza. Został odczytany   dzieciom tekst ślubowania, który

wszyscy potwierdzili gromkim "przyrzekamy". Następnie każdy otrzymał

upragnioną książeczkę SKO oraz drobne upominki.

Życzymy wytrwałości i wielu oszczędności!!!