10.12.2018

Polskie monety i banknoty

 

3 grudnia odbyły się zajęcia poświęcone polskim pieniądzom. Podczas zajęć

najmłodsi uczniowie  utrwalali i poszerzali swoją wiedzę. Teraz już wiedzą co

to jest moneta i banknot i  jakie mają nominały, która strona to awers i rewers.

Potrafią także wyjaśnić pojęcia mennica i numizmatyka. Uczniowie mogli także

zobaczyć pieniądze, którymi posługiwali się ich dziadkowie oraz monety

okolicznosciowe. 

Uczniowie podczas zajęć byli  bardzo aktywni i chętnie brali udział.