15.03.2018

Kosmolenie ratują Ziemię

W poniedziałkowy poranek, uczniowie klas I–III z SP2, uczestniczyli we wspaniałej

kosmicznej podróży w czasie…. Jest rok 3017. Ziemię ogarnęła zagłada. Przez

zanieczyszczenia z planety zniknęły rośliny i zwierzęta.

 

Pośród dymu i zglisz­czy sły­chać tylko płacz ostat­niej żyją­cej istoty – Kro­pelki Wody.

A tym­cza­sem, gdzieś daleko w kosmo­sie, na odle­głej pla­ne­cie żyją w spo­koju

Kosmo­le­nie. Ewa, która cią­gle ziewa i Michał Kichał – to naj­więk­sze kosmiczne leniu­chy.

W ich duszy tli się jed­nak marze­nie – chcie­liby zostać boha­te­rami prze­stwo­rzy. Pew­nego

dnia na ich pla­netę dociera wia­do­mość z Ziemi z bła­ga­niem o pomoc….

I tak nasze malu­chy zostały wpro­wa­dzone w zacza­ro­wany świat, który prosi o pomoc.

Wszyst­kie dzieci oczy­wi­ście poma­gają naszej pla­ne­cie, która jest codzien­nie zanie­czysz­czana.

Ten eko­lo­giczny spek­takl teatralny Teatru Kul­tu­re­ska, to była wesoła lek­cja eko­lo­gii

opra­wiona wyjąt­kową muzyką, kostiu­mami i sce­no­gra­fią. Uwraż­li­wiła dzieci na pro­blemy

naszej przy­rody. Poru­szyła temat zanie­czysz­czeń powie­trza, zwra­ca­jąc uwagę na szko­dli­wość

spa­la­nia śmieci w domo­wych pale­ni­skach. Poka­zała dzie­ciom, jak duże zna­cze­nie

ma segre­ga­cja odpa­dów.

Najm­łodsi mieli oka­zję powtó­rzyć zasady segre­ga­cji i podzie­lić śmieci. Przed­sta­wie­nie

pre­zen­tuje rów­nież rolę psz­czół w ziem­skim eko­sys­te­mie.

Ta przej­mu­jąca histo­ria z pew­no­ścią poru­szyła serce każ­dego dziecka i zmo­ty­wuje go na

przy­szłość do podej­mo­wa­nia dzia­łań eko­lo­gicz­nych, tych które na pewno ura­tują Zie­mię.

 

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

 

 

 

15
Dodaj Komentarz
 • 8
 • 2
 • 1
Komentarze
 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-03-19 23:20 | Temat: SKO:)
  ODPOWIEDZ

  Przesyłamy wieczorne pozdrowienia i wielkie podziękowania za super komentarze i odwiedziny :))))

 • SKOSiecieborzyce
  SKOSiecieborzyce
  91.216.xxx.xxx
  2018-03-16 20:32 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy. Zyczymy spokojnego weekendu!!!

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.30.xxx.xxx
  2018-03-16 18:48 | Temat: SP KRZYSZKOWICE
  ODPOWIEDZ

  •-•* . .•*——*• .•*——*•..
  ……. .•* DOBRY WIECZÓR !!!
  …. .•* ........ .•*——*•. .•*——*•.
  ….( ……. .•*,•*—*×...)
  ….*•.¸_¸.•* ..*•.¸_¸.•* *•.¸_¸.•*
  Ależ ten czas nam szybko ucieka,
  dopiero był świt, a już nocka czeka.
  Więc, nim wtulisz się w poduszeczkę,
  uśmiechnij się do mnie dziś chociaż troszeczkę !
  ----------------_,✬.*`,✳.*`,✬.
  _________,✬.*`,✳.*`,✬.__$
  ______,✬.*`,✳.*`,✬._____$
  ___,✬.*`,✳.*`,✬.________$
  __,✬.*`,✳.*`,✬._________$
  _,✬.*`,✳.*`,✬.__________$
  ,✬.*`,✳.*`,✬.___________$
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ __ ╱╲ __
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╲* •.•* ╱
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╱ .•*•. ╲
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ¯¯ ╲╱ ¯¯
  ✬.*`,✳.*`,✬.POZDRAWIAM SERDECZNIE
  ,✬.*`,✳.*`,✬. MIŁEGO
  _,✬.*`,✳.*`,✬. WIECZORU,
  __,✬.*`,✳.*`,✬. BAJKOWYCH
  ____,✬.*`,✳.*`,✬. SNÓW
  ______,✬.*`,✳.*`,✬. ŻYCZĘ
  _________,✬.*`,✳.*`,✬.
  ____________,✬.*`,✳.*`,✬.
  ________________,✬.*`,✳.*`,✬ DOBRANOC

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-03-16 16:04 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego weekendu.

 • 82.139.xxx.xxx
  2018-03-16 15:09 | Temat: sko Natolin
  ODPOWIEDZ

  ★*.*.¸_¸.* ★ *.¸.* ★ *.★¸.*
  ★ * ✭  * ☾  * ★ *.★¸.*
  Pozdrawiamy.Dziękujemy za odwiedziny.

 • wilczki
  wilczki
  178.36.xxx.xxx
  2018-03-16 14:59 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Cieplutko Was pozdrawiamy i serdeczności przesyłamy:)

 • JASIENICA
  JASIENICA
  94.254.xxx.xxx
  2018-03-15 21:16 | Temat: konkurs
  ODPOWIEDZ

  Przypominamy o konkursie plastycznym "Wiosenna pocztówka z motywem SKO". Prace wysyłamy do końca marca. Szczegóły na stronie: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zespol-szkol-w-jasienicy/ogolnopolski-konkurs-sko-wiosenna-pocztowka-z-motywem-sko/

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-03-15 21:09 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników dzisiejszego konkursu "Kangur".
  Pozdrawiamy

 • Kangurzyca
  Kangurzyca
  83.26.xxx.xxx
  2018-03-15 18:54 | Temat: SP KRZYSZKOWICE
  ODPOWIEDZ

  ♡*´¨)****SŁODKICH SNÓW******
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•` (¸.•`☀️ *♡...
  _________::§§§§§§§§§§::
  ______::§§§§§§§§§§§§§§§::
  _____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§,:
  ___::§§§§§§§§§§________§§§
  ___§§§§§§§§§
  ___§§§§§§§
  ___§§§§§§§
  ____§§§§§§§§________________§
  _____§§§§§§§§§__________§§§§
  ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ________§§§§§§§§§§§§§§§
  ___________§§§§§§§§§
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ¯¯¯¯-:¦:-¯¯¯¯×¯¯¯¯-:¦:-¯
  ╦╗╔╗╦╗╦═╗╔╗╦╗╔╗╔╗
  ║║║║╠╣╠╦╝╠╣║║║║║
  ╩╝╚╝╩╝╩╚╝╩╩║╩╚╝╚╝
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ¯¯¯¯-:¦:-¯¯¯¯×¯¯¯¯-:¦:-¯

 • SKOwDlugiem
  SKOwDlugiem
  80.51.xxx.xxx
  2018-03-15 18:38 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Dziękuję za wizytę na naszym blogu.
  Serdecznie pozdrawiam.
  Głosik 2 na wpis zostawiam.
  Życzę wspaniałego wieczoru.

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-03-15 18:25 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ڰۣڿ❀ 🌞❀ڿڰۣڿ ❀ 🌞❀
  *
  ❀ 🌞 ❀`MIŁEGO WIECZORU
  ┊ ┊ ┊ 🌞 POZDRAWIAM
  ┊ ┊ 🌞SERDECZNIE
  ┊ 🌞
  🌞

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  84.38.xxx.xxx
  2018-03-15 13:05 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Ja tylko przelotem pozostawiam cieplutkie pozdrowienia :)

 • SKOBialaPanienska
  SKOBialaPanienska
  80.54.xxx.xxx
  2018-03-15 10:08 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ✿- Jadą z Wielkopolski serdeczne pozdrowienia:)
  ─────▄▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
  ──▄▄██▌█ ║▌'Pozdrawiam....║▌
  ▄▄▌▐██▌█ ║▌║serdeczne.║▌║▌
  ██████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
  ▀●▀▀▀▀▀▀●●▀▀▀▀▀●●▀▀
  ✿•Dobrego dnia życzę•✿

 • PSP13Radom
  PSP13Radom
  188.146.xxx.xxx
  2018-03-15 09:31 | Temat: Pozdrowienia
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i na nasz blog zapraszamy!

 • szkolawiechlice
  szkolawiechlice
  83.16.xxx.xxx
  2018-03-15 08:44 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego dnia:)