20.11.2019

20.11.2019 r. - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzisiaj, tj. 20 listopada, przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu mówiącego o prawach dziecka - "Konwencja o prawach dziecka". Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Dlatego też w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia nt. praw dziecka oraz zorganizowano obchód po okolicy.

Każde dziecko ma prawo m.in. do:

- ochrony przed przemocą;

- wychowania w rodzinie;

- edukacji;

- ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych.

Należy również pamiętać, iż wszystke dzieci są równe wobec prawa niezależnie od koloru skóry, narodowości, wyznawanej religii, statusu materialnego.

 

                                 img                      img    img

4
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 5
  • 6
Komentarze