03.05.2021

Test wiedzy SKO

W dniach 19 – 25 kwietnia 2021r. uczniowie klasy 2 uczestniczyli w TEŚCIE WIEDZY SKO . Został on zrealizowany w ramach programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonego przez PKO Bank Polski. Uczniowie przygotowywali się do niego biorąc udział w zdalnych zajęciach przez TEAMS prowadzonych przez opiekuna SKO . Zakres tematyczny zajęć i testu obejmował: cyberbezpieczeństwo, przedsiębiorczość, oszczędzanie, ekologia, niemarnowanie żywności, zdrowe odżywianie, sport. Pytania testowe zostały opracowane w oparciu o udostępniony przez Bank sylabus. Uczniowie rozwiązywali test poprzez link udostępniony na stronie internetowej PKO Banku Polskiego. Po rozwiązaniu testu( z oceną pozytywną) każdy uczestnik uzyskał Dyplom w formie elektronicznej .

img

0
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 14
  • 22