03.01.2022

Projekt" Zdrowo jem , więcej wiem"

We wrześniu i październiku uczniowie klas 1-3 podczas zajęć świetlicy wzięli udział w jesienno-zimowym etapie dwunastej edycji ogólnopolskiego projektu „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”. Projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy (jesienno-zimowy, wiosenny).Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Etap jesienno-zimowy poświęcony jest zasadom zdrowego żywienia oraz ograniczeniu cukru w diecie uczniów. Zrealizowano wszystkie zadania konkursowe etapu jesienno- zimowego.

imgimg

0
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 4
  • 3