29.10.2021

" Październik miesiącem oszczędzania "

W ramach hasła "Październik miesiącem oszczędzania" podjęte następujące działania: - udział w konkursie plastycznym SKO na najciekawszy rysunek " Moja skarbonka" , - udział uczniów klas I-III w zajęciach dotyczących popularyzacji wiedzy bankowej i oszczędzania: „Nasza kasa, czyli świat pieniędzy, banków i oszczędności”, - przygotowanie gazetki z okazji obchodów Światowego Dnia Oszczędzania, - zapoznanie z internetowym kontem SKO( co to jest SKO i jak to wszystko działa) w formie prezentacji multimedialnej, - przyjęcie nowego członka SKO,

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 11
  • 4