05.04.2020

Русский язык класс VIII Урок 5

Здравствуйте, начинаем урок русского языка!

Сегодня понедельник ,6 апреля

 

Тема: Праздник всех христиан -  Пасха.

Cele lekcji: poszerzenie słownictwa związanego ze świętami wielkanocnymi

Bocкресение -Zmartwychwstanie; воскресенье-niedziela

img

Zadania dla Ciebie: przeczytaj wiersz,  spróbuj go przetłumaczyć na jezyk polski-korzystaj ze słówek podanych nizej. Spróbuj odpowiedzieć na pytania umieszczone pod wierszem.

храм-świątynia, колокол-dzwon,просыпаться-budzić się

Wiersz przepisz do zeszytu!!!

Zwróc uwagę na zwrot !

Христос Воскрес! Chrystus Zmartwychwstał!

Воистину Воскрес! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Przepisz te pozdrowienia do zeszytu.

Bocкресение -Zmartwychwstanie; воскресенье-niedziela

 

img

Zadanie dla ciebie: podpisz rysunki,korzystaj z wyrazów poniżej. Zadanie zrób w/g wzoru: 1-корзинка, 2-

Zadanie to przepisz do zeszytu.

ветки вербы,корзинка,крашеные яйца,кулич,кусочек колбасы,кусочек хлеба,платочек,соль,пасха

Bardzo proszę o informację zwrotną-patrz lekcja nr.4 !!!!!!!!!!!!

 

Па́сха – Wielkanoc

 

пи́санка – pisanka

 

кра́шеные я́йца – malowane jajka

 

пасха́льный за́яц – zając wielkanocny

 

освяща́ть еду́ – święcić jedzenie

 

пасха́льная корзи́на – koszyk wielkanocny

 

кули́ч – babka

 

пасха́льная откры́тка – pocztówka wielkanocna

 

Вели́кая неде́ля – Wielki Tydzień

 

Я вас поздровляю с Пасхой! 

 

Następne spotkanie tuż po świętach.

 

 

6
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 1
  • 7
Komentarze