13.06.2014

Odsłonięcie tablicy poświeconej prof. Hilaremu Koprowskiemu

12 czerwca przeżywaliśmy uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać wybitnego wirusologa, prof. H. Koprowskiego.

Nasza szkoła dwukrotnie miała zaszczyt gościć w swoich progach słynnego uczonego,  honorowego obywatela Celestynowa  profesora Hilarego Koprowskiego. Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyło do szkoły wiele znakomitych gości, m. in. profesorowie wyższych uczelni, p. minister B. Żelazowska, krewni prof. H. Koprowskiego.

0