30.11.2021

DZIEŃ PRAW DZIECKA

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka najmłodsza część naszych uczniów wzięła udział w koncercie profilaktycznym pn. "Mądrowskazy". Starsi uczniowie uczestniczą zaś sukcesywnie w warsztatach profilaktycznych dot. komunikacji interpersonalnej i przeciwdziałania przemocy. Realizacja działań jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Celestynowie.

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 24
  • 17