17.03.2023

Stroik Wielkanocny z motywem SKO

ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny dla kl. IV-VII

 

Uciekający kurczak z pisanką - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

 

Zapraszamy wszystkich SKO-wiczów

z kl. IV-VII

do udziału w ogólnopolskim konkursie! 

 

 

Cele konkursu:

  • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów.

  • Promocja SKO.

  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów.

 

ZASADY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VII należących do SKO.

Obowiązuje jedna kategoria dla wszystkich uczestników.

Zadaniem uczniów jest wykonanie stroika wielkanocnego z motywem SKO.

Motywem SKO może być Żyrafka Lokatka, Pancernik lub napis SKO.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko 1 pracę.

Technika pracy: dowolna przestrzenna, np. jajko (wydmuszka lub styropianowe), zajączek, baranek, kurczaczek i wiosennie kwiaty lub inna kompozycja w formie stroika.

Wysokość pracy do 20 cm.

 

Do pracy należy dołączyć informacje:

imię i nazwisko dziecka, wiek, nauczyciel prowadzący, adres i telefon szkoły

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora. 

 

OCENIAMY:

  • pomysłowość 

  • poziom artystyczny i estetykę wykonania 

  • zgodność z tematem

 

TERMIN:

Pracę należy dostarczyć drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do Organizatora konkursu

do dnia 30 marca 2023 r.

pod adres 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach 

Łączki 103

07-438 Zalas 

 

Prace zgłąszane po terminie nie będą przyjmowane do konkursu

(decyduje data stempla pocztowego). 

 

NAGRODY:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na blogu SKO Łączki najpóźniej 30 kwietnia 2023 r.

Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 3 zwycięzców.

Organizator przewiduje wyróżnienia.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i gadżety od PKO BP.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania do własnych celów prac biorących udział w konkursie.

 

 

Organizator:

SKO Łączki

Opiekun SKO, Małgorzata Kaczmarczyk 

 

Wielkanocny koszyk z pisankami bez tła - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

 

 

 

1
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 2
  • 14
Komentarze