21.09.2020

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Każdy z nas wielokrotnie uczestniczył w akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA" - dzisiejszy dzień wyglądał u nas jednak nieco inaczej niż w poprzednich latach

Wielokrotnie przy okazji akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

sprzątaliśmy lasy i drogi w otoczeniu naszej szkoły.

Zwracaliśmy uwagę, aby nie pozostawiać po sobie śmieci

zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

Wciąż mnóstwo śmieciduje w lasach, jeziorach lub po prostu na ulicach.

Kolejna edycja akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA (18–20 września) to dobra okazja,

by uświadomić sobie palący problem stale rosnących gór śmieci.

 

Poniższy film prezentuje proste sposoby, które pozwolą nam zadbać

o nasze otoczenie i zmniejszyć ilość produkowanych odpadów.

Klasy IV-VI wzięły dzisiaj udział w krótkich spotkaniach ekologicznych 

prowadzonych przez opiekuna SKO podczas przerw. 

Uczniowie rozwiązywali ciekawe zadania matematyczne o treściach ekologicznych.

Pomysł na dołączenie do akcji okazał się bardzo udany

- wszyscy uczniowie chętnie podejmowali matematyczne wyzwania

i nie szkoda im było poświęcić jedną przerwę na rozwiązywanie

ekologiczno - matematycznych łamigłówek.

 

Zadania kl. IV

img

imgimgimg

 

Zadania kl. V

imgimg

 

Zadania kl. VI

 img

 img

 

0
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 4
  • 8