13.11.2019

Ogólnopolski konkurs dla uczestników SKO

Zaprasza SKO w Długiem

Opiekun SKO w Szkole Podstawowej w Długiem

 oraz

Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddziału nr 1 w Szprotawie

 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w Ogólnopolskim Konkursie SKO w Długiem. 

Znalezione obrazy dla zapytania: świąteczny dzwonek gif"

1. CELE KONKURSU:

• promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności

• rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów

• promowanie talentów,

 

2. ORGANIZATORZY:

Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Długiem 

Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddziału nr 1 w Szprotawie

 

3. UCZESTNICY: 

Kategoria I: uczniowie klas I – II szkoły podstawowej

Kategoria II: uczniowie klas III – IV szkoły podstawowej

Kategoria III: uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 

 

4. TERMINY:

Prace nadsyłamy do 20 grudnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Wyniki konkursu – styczeń 2020 r. 

 

5.ADRES DO WYSYŁKI PRAC:

Szkoła Podstawowa w Długiem

Długie 79

67-312 Niegosławice 

z dopiskiem KONKURS SKO

 

6.ZASADY KONKURSU:

Zadaniem uczniów jest wykonanie ŚWIĄTECZNEJ POCZTÓWKI SKO.

Ważne, aby umieścić na pocztówce motywy związane ze świętami

Bożego Narodzenia oraz motywy SKO (Żyrafka Lokatka, Pancernik itp.)

  • Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

  • Technika pracy – dowolna płaska: rysowanie, malowanie, wklejanie, wydzieranie itp.

  • Format pracy – A5

 

7. METRYCZKA:

Do każdej pracy, należy dołączyć metryczkę, na której wpisujemy czytelnie:

  • imię i nazwisko dziecka,

  • nazwę i dokładny adres szkoły, 

  • telefon kontaktowy, 

  • imię i nazwisko opiekuna SKO w danej placówce. 

Oświadczenia opiekunów uczestników konkursu (załącznik do regulaminu)

należy umieścić w kopercie z pieczątką szkoły i przesłać łącznie z pracami.

 

8. NAGRODY I WYNIKI KONKURSU:

• Prace oceniać będzie specjalnie powołana komisja konkursowa.

Komisja będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę, pomysłowość uczniów oraz zgodność z tematem. 

• Komisja wyłoni I, II i II miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Nagrody przesłane zostaną pocztą na adres szkoły. 

• Wyniki konkursu i nagrodzone prace opublikowane zostaną na platformie szkolne blogi SP w Długiem: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkoladlugie/

• Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Szkoły Podstawowej w Długiem. 

• Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.  

• Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).

 Znalezione obrazy dla zapytania: święta gif"

 

 

Oświadczenie

 

Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości  ...................................................................................... (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy na szkolnych blogach, na wystawach, w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska, oraz szkoły, do której uczęszcza, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

  

                                                           ……………………………………………

                                                          (podpis rodzica/opiekuna)

1
Dodaj Komentarz
 • 0
 • 5
 • 1
Komentarze
 • BasiaSKO
  BasiaSKO
  95.49.xxx.xxx
  2019-11-14 16:34 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  🍂🍂 W czwartkowy wieczór Was odwiedzamy
  i mimo zimna, gorące pozdrowienia przesyłamy
  🍂🍂 SKO Mszczonów 🍂🍂
  ps.
  Zapraszamy na nasz blog 🍂🍂