03.11.2020

Ogólnopolski konkurs "Świąteczna choinka z motywem SKO"

Zachęcam do udziału!

SKO przy Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie zaprasza do udziału w

ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym

„Świąteczna choinka z motywem SKO” 

       

 

Cele konkursu:

•    promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności

•    rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczniów

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 1-8,

w których działają Szkolne Kasy Oszczędności.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie

pracy przedstawiającej choinkę bożonarodzeniową.

Pamiętajcie o elementach rozpoznawczych SKO !!!

Technika wykonania pracy jest dowolna - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.,

format A4

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy

- nazwę i adres placówki oświatowej

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon

 

• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych)

• prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi

• o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołują Organizatorzy

• spośród nadesłanych prac zostanie wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce oraz wyróżnienie

 

Prace należy przesłać w terminie do 30 listopada 2020 r. na adres Organizatora :

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

35-051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3

(decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 

• ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 4.12.2020 r.

• nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową lub wręczone w szkole.

• do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

 

Oświadczenie  

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………………………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora. 

 

………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna) 

2
Dodaj Komentarz
 • 16
 • 5
 • 11
Komentarze
 • BasiaSKO
  BasiaSKO
  83.28.xxx.xxx
  2020-11-03 16:55 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Tydzień rozpoczynamy i Was odwiedzamy
  Pozdrowienia z Mszczonowa przesyłamy
  i na nasz Blog zapraszamy.
  SKO Mszczonow

 • natala170
  natala170
  79.184.xxx.xxx
  2020-11-03 10:08 | Temat: PSP 32 Radom
  ODPOWIEDZ

  ░░░░░░░◕♥◕ DZIEŃ
  ░░░░(¯`:´¯)◕♥◕ DOBRY
  ░░(¯ `·.\|/.·´¯)◕♥◕
  ░(¯ `·.(۞).·´¯)░◕♥◕
  ░░(_.·´/|\`·._)◕♥◕
  ░░░ (_.:._).░◕♥◕
  ░░░(¯`:´¯)░░◕♥◕
  ░(¯ `·.\|/.·´¯)░░◕♥◕
  ░(¯ `·.(۞).·´¯)◕♥◕ POZDRAWIAM
  ░░(_.·´/|\`·._)◕♥◕
  ░░░(_.:._)◕♥◕ SERDECZNIE
  ░░░░░░░░◕♥◕