20.11.2020

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dzieci chronione są prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

img

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a dodatkowo

dzieci chronione są prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

Konwencja uchwalona 20 listopada 1989 roku

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

 

 

 

4
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 1
  • 3
Komentarze