09.06.2022

DZIEŃ PATRONA

Uroczystość odbyła się 7 czerwca 2022 r. Celem organizacji Dnia Patrona jest przypomnienie społeczności szkolnej jego życiorysu i uświadomienie, dlaczego właśnie Stanisław Krupka jest patronem naszej szkoły. Jest również okazją do wysłuchania naszych tradycyjnych kurpiowskich pieśni.

img

Stanisław Krupka

Urodzony 22 kwietnia 1900 w Zimnej koło Turośli, zmarł 24 marca 1977 w Aninie. Stanisław Krupka to polski działacz społeczny, wójt gminy Wawer (od 1939), przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Warszawie (1945–1947), wojewoda białostocki (1947–1948).

Pochodził z rodziny chłopskiej, był synem Stanisława i Teofili z Nietupskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Lemanie, następnie ukończył trzy klasy gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej. Naukę kontynuował w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Łomży. Studia pedagogiczne odbył na Wyższym Kursie Nauczycielskim w Warszawie, ukończył też Akademię Nauk Politycznych. W latach 1917–1918 działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, w późniejszym czasie uczestniczył m.in. w polskiej działalności plebiscytowej na Warmii i Mazurach.

Pracę nauczycielską rozpoczął w rodzinnym powiecie kolneńskim. W 1923 przeniesiony został służbowo do Warszawy, gdzie obok pracy w szkolnictwie podnosił kwalifikacje na wspomnianym Kursie Nauczycielskim. Zaangażował się w ruch ludowy, wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, w latach 1925–1926 był w składzie zarządu głównego stronnictwa. W 1924 należał do organizatorów tzw. marszu Kurpiów na Kolno, stanowiącego protest wobec opodatkowania ludności kurpiowskiej. Był również członkiem Akademickiej Niezależnej Młodzieży Ludowej. W 1926 wystąpił z „Wyzwolenia” i rozpoczął działalność w Niezależnej Partii Chłopskiej. W 1935 w ramach represji politycznych utracił posadę nauczycielską.

W 1939 został wybrany na wójta gminy Wawer. Funkcję tę pełnił przez całą okupację, w grudniu 1939 należał do nielicznych zatrzymanych przez Niemców w Wawrze, którzy uniknęli zbiorowej egzekucji. W latach wojennych zaangażowany był w ruch oporu, współpracował z Batalionami Chłopskimi, udzielał pomocy członkom konspiracji i osobom pochodzenia żydowskiego, w tym Januszowi Korczakowi.

We wrześniu 1944 wszedł w skład starostwa powiatu warszawskiego, w latach 1945–1947 sprawował funkcję przewodniczącego Warszawskiej Powiatowej Rady Narodowej, po czym został mianowany wojewodą białostockim (funkcję pełnił od 1 sierpnia 1947 do maja 1948). Kontynuował również działalność w ruchu ludowym, był członkiem Tymczasowego Zarządu Głównego Stronnictwa Ludowego, członkiem jego Rady Naczelnej oraz członkiem prezydium zarządu wojewódzkiego stronnictwa w Białymstoku.

W latach 1953–1963 był wiceprezesem Spółdzielni „Wspólna Sprawa”, potem pracował naukowo w Zakładzie Budownictwa Wiejskiego Politechniki Warszawskiej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”, odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Miasto Kolno nadało mu tytuł honorowego obywatela.

Zmarł 24 marca 1977, pochowany został na cmentarzu w Warszawie-Aninie. Jego imię nadano szkołom w Lemanie (1987) i Łączkach (1989).

 

Uroczystość odbyła się 7 czerwca 2022 r. Celem organizacji Dnia Patrona

jest przypomnienie społeczności szkolnej jego życiorysu

i uświadomienie, dlaczego właśnie Stanisław Krupka jest patronem naszej szkoły.

Jest również okazją do wysłuchania naszych tradycyjnych kurpiowskich pieśni.

 

Jesteśmy dumni, że właśnie Stanisław Krupka jest patronem naszej szkoły!

imgimgimg

 

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 15
  • 6