13.02.2011

Brązowa odznaka dla opiekuna SKO Stary Bidaczów

Opiekun SKO naszej szkoły otrzymał Brązową Odznakę z rąk Dyrektora Biura Innowacji za szczególne zasługi w procesie edukacji ekonomicznej uczniów.

Opiekun SKO - Pani Agnieszka Kukiełka otrzymała Brązową Odznakę w pierwszej edycji konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji "Dnia Edukacji Narodowej",

za szczególne zasługi w procesie edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei oszczędzania wśród uczniów, a w szczególności za:

-prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie wiedzy o oszczędzaniu, nowoczesnej bankowości i finansach;

- zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa i aktywnego działania w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności;

-odkrywanie i promowanie talentów ekonomicznych wśród dzieci i młodzieży;

- inicjatywę i pomysłowość w realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Szkolnych Kas Oszczędności;

-prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad rozwojem Szkolnych Kas Oszczędności, w tym pracę z dziećmi i młodzieżą oraz współpracę z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów.

 

 

2
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 12
  • 1
Komentarze