19.10.2018

Zawody mundurowe.

Uczniowie klas 8 wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi, gdzie istnieją klasy mundurowe.

Klasy mundurowe w szkole poza nauczaniem ogólnokształcącym z przygotowaniem do matury, przez trzy lata przygotowywane są do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania dodatkowego regulaminu klas mundurowych. Reguluje on między innymi obowiązek noszenia munduru. Młodzież uczy się musztry,  a dowódca melduje stan klasy przed każda lekcją. Każdy uczeń spełniający odpowiednie warunki ma prawo do awansu na wyższy stopień: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, kadet z wyróżnieniem.

Więcej informacji http://www.zso4.edu.pl/planowane-klasy/klasy-mundurowe

 Podczas przygotowanego przez młodzież Dnia Austrii mięliśmy okazję do zapoznania się z kulturą i tradycjami panującymi w kraju oraz poznaliśmy ciekawe pod względem turystycznym miejsca tego kraju.

img

Była również okazja do spotkania z  panem Pawłem Zynertem konsulem Austrii w Łodzi, który mówił o współpracy łódzkich szkół ze szkołami z Wiednia oraz zachęcał do zdobywania umiejętności kluczowych niezbędnych na europejskim rynku pracy - w tym znajomości przynajmniej 2 języków obcych.

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 7
  • 10