07.10.2019

ŚDTM

4.10.2019r. obchodzimy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Sprawozdanie:

- akcja trwała przez cały dzień,

- ósmoklasiści egazminowali młodszych kolegów i koleżanki,

- nad prawidłowym przebiegiem akcji podczas przerw czuwali nauczyciele pełniący dyżury,

- na lekcjach matematyki nauczyciele organizowali mini konkursy z nagrodami.

 

Podziękowania:

Dziękujemy osobom pracującym w komisjach egazminacyjnych za poświęcony czas. Gratulujemy wszystkim zdającym i życzymy dobrej znajomości tabliczki mnożenia przez caly rok!

img

0
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 22
  • 15