14.06.2023

Podsumowanie akcji ,,Góra Grosza”

W lutym 2023 r. w naszej szkole zakończyliśmy XXIII edycję akcji „Góra Grosza”, organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas tegorocznej akcji uczniowie zbierali drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem „Ziarnko do ziarnka…” wszyscy przez okres kilku tygodni skrupulatnie zbierali pieniądze. Jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe; bilony utworzyły niezłą monetową górkę.

Razem w szkole zebrano 9429 monet, co dało kwotę 325zł 53gr.

Propagatorami akcji w naszej szkole są panie Elżbieta Soszka i Dorota Mościcka – opiekunowie SKO.

„Góra Grosza” uczy wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje wrażliwość u młodego pokolenia.