07.07.2022

Podsumowanie akcji ,,Góra Grosza 2021”

W kwietniu 2022 r. w naszej szkole zakończyliśmy XXII edycję akcji „Góra Grosza”, organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas tegorocznej akcji uczniowie zbierali drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem „Ziarnko do ziarnka…” wszyscy przez okres kilku tygodni skrupulatnie zbierali pieniądze. Jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe; bilony utworzyły niezłą monetową górkę. Razem w szkole zebrano 10 339 monet, co dało kwotę 398zł 28gr.

Na wyróżnienie w szkole zasługuje klasa  II, która zebrała 2965 monet (247 monety na ucznia, razem 117 zł); na pochwałę zasługują klasy:

  • klasa III – 2502 monet(156 monet na ucznia, razem 91,08 zł)
  • klasa IV- 2253 monety(150monet na ucznia, razem zł 87,92zł)
  • klasa I – 1926 monet (138 monet na ucznia, razem 70,64zł).

Propagatorami akcji w naszej szkole są panie Elżbieta Soszka i Barbara Gajo – opiekunowie SKO.

„Góra Grosza” uczy wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje wrażliwość u młodego pokolenia.

img

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 8
  • 5