27.02.2019

Podsumowanie akcji „Góra Grosza 2018”

7 stycznia 2019r. w naszej szkole zakończyliśmy XIX edycję akcji „Góra Grosza”, organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Podczas tegorocznej akcji dzieci z przedszkola i uczniowie zbierali  drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom  rodzinnym. Uczniowie naszej szkoły, tak jak w poprzednich latach, włączyli się w tę  akcję. Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem „Ziarnko do ziarnka…” wszyscy przez okres kilku  tygodni  skrupulatnie zbierali monety. Jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto- i pięćdziesięciogroszowe; bilony utworzyły niezłą monetową górkę. Razem w szkole zebrano 6530 monet, co dało kwotę  322 zł 50 gr. W akcji wyróżniła się grupa starszaków, która zebrała 1385 monet, a średnia zebranych na jednego ucznia wyniosła 92; na pochwałę zasługują również klasy I, która zebrała 1253 monety (92 monety na ucznia, razem złotych-115,58 ) i klasa IV – 1948 monet (139 monet na ucznia  razem  złotych – 52,27).  Propagatorami  akcji  w  naszej szkole są panie Elżbieta Soszka i Barbara Gajo – opiekunowie SKO.

img

img

1
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 12
  • 3
Komentarze