05.03.2023

Nowy Rok Szkolny 2022/2023

W dniu 28.10.2022r.Szkolna Kasa Oszczędności zaprosiła wszystkie klasy na apel promujący oszczędzanie. Uczniowie z kl. III i IV zaprezentowali inscenizację pt. „Oszczędność bogaci”.

 Przypomniano, że nie każdy właściwie rozumie oszczędzanie, a więc należy oszczędzać pieniądze i to, co przynosi nam korzyści materialne. W sposób humorystyczny i pełen zabawy zachęcano do wytrwałej oszczędności, która pomaga realizować nam wiele planów w życiu.  Na pamiątkę spotkania dzieci dostały upominki sponsorowane przez Bank PKO BP w Łukowie. Występujących uczniów nagrodzono gromkimi brawami. Pani dyrektor serdecznie podziękowała uczniom i opiekunom SKO p. Elżbiecie Soszka i p. Dorocie Mościckiej.