21.06.2015

Nie pal przy mnie, proszę

W naszej szkole przeprowadzono pogadankę dla klas I-III na temat zdrowego stylu życia: Co zagraża naszemu zdrowiu i jak należy dbać o nie? Wzięli w niej udział uczniowie klas I-III. Odbyła się także prezentacja multimedialna w ramach programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.

Celem prezentacji było:
– zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,
– uświadomienie  zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu,
– kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację. Szczególną uwagę zwrócili na problem szkodliwych skutków czynnego i biernego palenia tytoniu – różnych chorób, czy zmian w wyglądzie zewnętrznym.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali medale do pomalowania  „Nie pal przy mnie, stokrotne dzięki” i mają one przypominać o szkodliwości palenia tytoniu, szczególnie w obecności dzieci i zagrożeniach czyhających na młodzież.

 

 

 

6
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 9
  • 7
Komentarze