10.01.2012

KRÓTKA HISTORIA NASZEGO SKO

    

Szkolna Kasa oszczędności działa w naszej szkole już od wielu lat. W bieżącym roku szkolnym liczy 76 członków z klas I-VI. Przygoda z SKO rozpoczyna się w dniu pasowania na członka SKO. W każdym roku uczniowie systematycznie gromadzą własne oszczędności na określony cel.

 

Cele naszej organizacji:

 

  1. Zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy na książeczkach SKO.
  2. Wyrabianie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania.
  3. Wdrażanie do prowadzenia umiejętnej gospodarki funduszami własnymi i społecznymi oraz wytrwałości w gromadzeniu wkładów i celowego ich wydatkowania.
  4. Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek np. zbieranie i sprzedaż produktów wtórnych (złom, makulatura, puszki aluminiowe, butelki itp.).
  5. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności PKO BP S. A.
  6. Prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie zawsze materialne (włączenie się w ogólnopolskie akcje).
  7. Coroczny udział w konkursach organizowanych przez Bank PKO BP S. A.

 

Regulamin SKO

-       do SKO może należeć każdy uczeń

-       każdy uczeń posiada własną książeczkę oszczędności wydaną przez opiekuna SKO

-       wpłaty dokonywane są codziennie na przerwach

-       o dokonaniu wpłaty należy wcześniej poinformować opiekuna SKO

-        rodzić wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki

1
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 2
  • 11
Komentarze