04.07.2019

„Jak Orły szybujcie wysoko” – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się na uroczystości zakończenia roku szkolnego; a rozpoczęło się od udziału pocztu sztandarowego we mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie; oficjalna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół, a rozpoczęła w asyście sztandaru szkoły, od odśpiewania Hymnu Państwowego i powitania zebranych uczniów, rodziców i pracowników szkoły przez Panią dyrektor.

W tym roku po raz pierwszy w zreformowanej szkole podstawowej uczniowie klasy VIII otrzymali świadectwo ukończenia szkoły. W dalszej części zakończenia roku szkolnego,  Pani dyrektor wraz z wychowawcami klas gratulowały wyróżniającym się uczniom. Pani  dyrektor również podziękowała  wszystkim  uczniom,  rodzicom  i  pracownikom  szkoły  za codzienną   pracę,   radości   i  sukcesy; ostatnim punktem uroczystości było spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

img

img

img

img

2
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 12
  • 15
Komentarze