17.11.2018

💧💧💧Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym💧💧💧

💦💦💦,,WODA - nasz skarb"💦💦💦Biskupiec zaprasza.

 

Załącznik nr 1

 

Zgłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego

WODA - nasz skarb

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Wiek

Imię i nazwisko nauczyciela

Telefon
 i adres mailowy nauczyciela

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły

  

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych

 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................

 

Wiek dziecka .............................................................................................................................................

 

Nazwa pracy konkursowej ........................................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka ............................................................................................................

 

                                                                                       (imię i nazwisko)


w ogólnopolskim konkursie plastycznym: "WODA - nasz skarb" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora IV Forum Ekonomicznego dla szkół podstawowych -/ konkursu WODA - nasz skarb/  w celach wynikających z Konkursu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka przez organizatora IV Forum Ekonomicznego dla szkół podstawowych do promowania działań związanych z realizacją celów imprezy, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptuję.  Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz organizatora konkursu (w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na czas nieograniczony i obejmujący prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (choćby częściowego) oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, a w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach organizatorów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu.

2. Rodzic/opiekun prawny w momencie przystąpienia Uczestnika do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego, nazwę szkoły podstawowej.

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Rodzic/opiekun prawny w momencie przystąpienia Uczestnika do Konkursu, wyraża zgodę na publikację danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu „WODA - nasz skarb” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

8. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

................................................................                       ...........................................................................................................

(miejscowość, data)                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna  prawnego  autora pracy konkursowej)                            

Pracę należy dostarczyć opiekunowi SKO

do dnia 15 grudnia:)

POWODZENIA!!!

48
Dodaj Komentarz
 • 14
 • 11
 • 13
Komentarze
 • Hanna
  Hanna
  77.112.xxx.xxx
  2018-11-19 09:22 | Temat: WODA - nasz skarb
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy z Biskupca i dziękujemy za rozpowszechnienie informacji o konkursie :)

 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
  2018-11-18 16:22 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Miłego wieczorki

 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
  2018-11-18 16:21 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  wszystkich na blogu

 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
  2018-11-18 16:21 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • AlaskoORZYSZ
  AlaskoORZYSZ
  5.173.xxx.xxx
  2018-11-19 07:47 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Również pozdrawiamy :-)

 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
  2018-11-18 16:19 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  $$$$$____________________$$$$$
  $$$$$$$$_____________,,$$$$$$$$
  _$$$$$$$$,,__________,,$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$__ .___._$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$,_'.__.',,$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$
  ___*$$$$$$$$@@$$$$$$$$$*
  ____,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
  ___,,$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$
  *$$$$$$$$$$___*___*__$$$$$$$$$
  *$$$$$$$$$____________$$$$$$$$
  _,;$*$,$$*'____________*'$$*$

 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2018-11-17 23:57 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy Was serdecznie i głosik 7 zostawiamy:) Zapraszamy do nas i gratulujemy Sebastianowi - I. miejsce w konkursie "Poradnik o oszczędzaniu"

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-11-17 22:06 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy ze Szprotawy:) Miłej niedzieli:)

 • maria.kon
  maria.kon
  83.20.xxx.xxx
  2018-11-17 21:33 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  ☀️⋟✫⋞SKO Wśród Dębów pozdrawia☀️ ڿڰۣ— 
  ║ 🍃ڿڰ🍃ڿڰۣ— 🍃ڿڰۣ—

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:07 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  $$$$$____________________$$$$$
  $$$$$$$$_____________,,$$$$$$$$
  _$$$$$$$$,,__________,,$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$__ .___._$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$,_'.__.',,$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$
  ___*$$$$$$$$@@$$$$$$$$$*
  ____,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
  ___,,$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$
  *$$$$$$$$$$___*___*__$$$$$$$$$
  *$$$$$$$$$____________$$$$$$$$
  _,;$*$,$$*'____________*'$$*$

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:06 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  _________________.$___$_______$___$
  ________________ .$_(_)_$$$$$$$$_(_)_$
  ________________ $_________________$
  ________________ $____(°^)____(^°)____$
  _________________$______=:Y:=______$
  ____$$$$$$$$______$______`--´_____.$
  __$$________$_______$$________$$
  ___$_________$_____$___$$$$$$___$
  ______$______$____$__$________$__$
  ______$_____$____$__$__________$__$
  _____$____$___$$$$__$__________$__$$$$
  ____$___$____$___$__$__________$__$___$
  ____$__$_____$____$__$________$__$____$
  ____$__$______$____$__$______$__$____$
  _____$__$_______$___$___$__$___$___$
  ______$__*+++++++$___$___$_$___$___$
  _______`*++++++++.$____$___$___$____$
  _________________$$$$*____$____*$$$$
  _____________________$$$$*_*$$$$

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:06 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  ____ ♥ ♥ ♥ ♥ ________ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
  ____ ♥ xxxxxxxx♥ _____♥xxxxxxxxxx ♥
  ___ ♥ xxxxxxxxxxx♥ _♥xxxxxxxxxxxx ♥
  ___ ♥ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ♥
  ___ ♥ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ♥
  ____ ♥ xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ♥
  _____ ♥ xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ♥
  ______ ♥ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ♥
  _________ ♥ xxxxxxxxxxx xxxxx ♥
  ___________ ♥ xxx xxxxxxxxx ♥
  _____________ ♥ xxxxxxxx ♥
  ______________ ♥ xxxxx ♥
  _______________ ♥ xxx ♥
  _______________♥ xx ♥
  ______________♥ ♥
  _____________♥ ♥
  ___________♥ ♥
  ________♥ ♥
  ______♥ ♥
  _____♥ ♥
  ___♥ xx ♥
  ___♥ xxx ♥
  ____♥ xxxx ♥
  ______♥ xxxx ♥

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:05 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶
  ____________¶¶
  _____________¶
  ____________¶
  ___________¶
  __________¶
  ________¶__¶¶¶_________¶¶¶
  ________¶_¶___¶_¶¶¶¶¶_¶___¶
  ______¶__¶__¶__¶_____¶__¶__¶
  _____¶___¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶
  _____¶___¶_________________¶
  ______¶___¶_______________¶
  ______¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶_____¶¶¶_____¶
  _____¶___¶_¶____¶___¶___¶
  ______¶______¶___¶¶¶___¶
  _______¶______¶¶_____¶¶
  ________¶_______¶¶¶¶¶__¶¶
  _________¶______________¶
  ___________¶¶¶¶___________¶
  _____________¶________¶____¶
  _______¶¶¶___¶_________¶____¶
  ______¶___¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶
  ______¶______¶_______¶____¶_¶
  ______¶______¶______¶_____¶¶
  ______¶_______¶_____¶_____¶
  ______¶_______¶¶¶¶¶¶______¶
  _______¶___¶¶¶_____¶______¶
  ________¶¶¶________¶______¶
  ____________________¶____¶
  _____________________¶¶¶¶
  1 0

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:05 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  ____▒░░░░▒_▒▒▒▒▒_▒░░░░▒
  ___▒░░▒▒░▒▒░░░░▒▒░▒▒░░▒
  ___▒░▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒░▒
  ___▒░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░▒
  ___▒░▒░░░▀▀░░░░▀▀░░▒░▒▒
  ____▒░░░░░░░░░░░░░░░▒▒
  _____▒░░░██░░░░░██░░░▒
  ______▒░░░░░░██░░░░░░▒
  ___▒▒▒▒▒░░▀▄▄▄▄▄▀░░▒
  _▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▀▀░░░▒░▒▒
  ▒▒░░▒▒▒██▒▒░░░▒▒██░░▒▒
  ▒░░░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒██▓██░▒
  ▒▒░░░▒▓▓▓██▒░▒██▓▓▓██▒
  _▒▒░▒▒▒▒▓▓▓███▓▓▓▓▓▓██
  _█▓▒▒░▒▒▒▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██
  █▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  █▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  █▓▓▒░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▌
  _██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  ___██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  ____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  _____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▌
  _______██▓▓▓▓▓▓▓▓██▌
  _______▒░███▓▓▓▓██░▒
  ________▒░░██▓▓██░░▒
  ________▒░░░████░░░▒
  ______▒▒▒░░░▒_▒░░░▒▒▒
  ____▒▒░░▒░░▒_▒░░▒░░▒▒
  ____▒▒▒▒░░░▒_▒░░░▒▒▒

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:04 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  _______._______e$$$$$$$$$____
  ____e$$$$e____$$$$$$$$$$$$___
  ___$$$$$$$u__u$$$$$$$$$$$$___
  __e$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
  __$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
  __$$$$$$$$”__$$$$$$$$$$$$____
  __$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$”____
  __$$$$$$$_____$$$$$$$$$______
  ___$$$$*_______*$$$$*”_______
  _$___________________________
  _$e__________________________
  _”$$______________________e$_
  __”$$u_________________.e$$__
  ___”$$$e.___________.e$$$*___
  _____*$$$$$eeeeee$$$$$$$”____
  _______”$$$$$$$$$$$$$*_______
  ___________”"*”"”___________

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:03 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  $$$$$____________________$$$$$
  $$$$$$$$_____________,,$$$$$$$$
  _$$$$$$$$,,__________,,$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$__ .___._$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$,_'.__.',,$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$
  __$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$
  ___*$$$$$$$$@@$$$$$$$$$*
  ____,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
  ___,,$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$
  *$$$$$$$$$$___*___*__$$$$$$$$$
  *$$$$$$$$$____________$$$$$$$$
  _,;$*$,$$*'____________*'$$*$*

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 21:03 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  ^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
  ^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
  ^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
  ^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^
  ^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^
  ^^####^^^^^####^^^^^^^^^###^^^^^###^^^^
  ^^###^^^^^######^^^^^^^###^^^^^^####^^^
  ^####^^^^^######^^^^^^###^^^^^^^^###^^^
  ^###^^^^^^^####^^^^^^###^^^^^^^^^####^^
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
  ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
  ^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
  ^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####^^
  ^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###^^^
  ^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####^^^
  ^^####^^^^######^^^^^######^^^^^###^^^^
  ^^^####^^^^###############^^^^#####^^^^
  ^^^^####^^^^^###########^^^^^#####^^^^^
  ^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
  ^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
  ^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^#################^^^^^^^^^^^^
  ^^^^^^^^^^^^^^#########^^^^^^^^^^^^^^^^

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 20:38 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  ______§§§§§§§§§_
  ________§§§§♥§♥§♥§♥§♥§§_
  ______::§§♥§§§§§§§§§§§♥§§_
  _____§§♥§§§§§§§
  ___::§♥§§§§§§__D O B R Y __
  ___§§♥§§§§§__W I E C Z Ó R __
  ___§§♥§§§§
  ___§§♥§§§§_____.('><') ________
  ____§§♥§§§§§___.(צ,צ)") ____♥§_
  _____§§♥§§§§§§_("")("")_§§♥§_
  ______§§§♥§§§§§§§§§§§§§♥§§__
  ________§§§§♥§♥§♥§♥§♥§§____
  ___________§§§§§§§§§______

 • BartekS
  BartekS
  37.47.xxx.xxx
 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 20:24 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Cześć Bartek

 • BartekS
  BartekS
  37.47.xxx.xxx
 • BartekS
  BartekS
  37.47.xxx.xxx
 • BartekS
  BartekS
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 20:02 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  SUPER KONKURS

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 20:24 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  No super konkurs też mi sie podoba

 • BartekS
  BartekS
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 20:01 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  FAJNY KONKURS

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2018-11-17 19:46 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  ___________,✬.*`,✳.*`,✬.
  _________,✬.*`,✳.*`,✬.__$
  ______,✬.*`,✳.*`,✬._____$
  ___,✬.*`,✳.*`,✬.________$
  __,✬.*`,✳.*`,✬._________$
  _,✬.*`,✳.*`,✬.__________$
  ,✬.*`,✳.*`,✬.___________$
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ __ ╱╲ __
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╲* •.•* ╱
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ╱ .•*•. ╲
  ✬.*`,✳.*`,✬._______ ¯¯ ╲╱ ¯¯
  ✬.*`,✳.*`,✬.
  ,✬.*`,✳.*`,✬. SPOKOJNEGO
  _,✬.*`,✳.*`,✬. WIECZORU,
  __,✬.*`,✳.*`,✬. SŁODKICH
  ____,✬.*`,✳.*`,✬. SNÓW:)♥
  ______,✬.*`,✳.*`,✬.
  _________,✬.*`,✳.*`,✬.
  ____________,✬.*`,✳.*`,✬.

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:46 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Miłego wieczoru 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:45 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Hejka 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:45 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam wszystkich na blogu SKO 😀😁😃😂🤣😄😅😆😊😊😋😎😍😘😗😙😚☺🙂🤗🙄

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:45 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Fajnie że tyle jest konkursów 😉😉😉😉😉😉😉😉

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:37 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Dużo tych konkursów na sko 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:37 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Lubię konkursy plastyczne 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:36 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Super 😉😉😉😉😉😉😉😉

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:36 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Fajnie 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:35 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Tyle konkursów na sko że się pogubiłam hihi 😀😀😀😀😀

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:34 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Fajny konkurs 😊😊😊😊😊😊😊😊

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:34 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Ale dużo tych konkursów 😁😁😁😁😁😁😁

 • Róża8a
  Róża8a
  212.244.xxx.xxx
  2018-11-17 19:12 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Super konkurs

 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
 • Konrad 2b
  Konrad 2b
  83.6.xxx.xxx
 • Alan2009
  Alan2009
  212.244.xxx.xxx
 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 20:30 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • BasiaSKO
  BasiaSKO
  95.49.xxx.xxx
  2018-11-17 18:43 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Wieczorem Was odwiedzamy i gorące pozdrowienia przesyłamy.
  My Was odwiedzamy i do nas zapraszamy.
  SKO Mszczonów

 • AlaskoORZYSZ
  AlaskoORZYSZ
  94.254.xxx.xxx
  2018-11-17 18:15 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie:):):)

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-17 19:53 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Ja wezmę pani Alu napewno udział w tym konkursie ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 • AlaskoORZYSZ
  AlaskoORZYSZ
  5.173.xxx.xxx
  2018-11-17 20:33 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Świetnie Wikusia :-):-):-)Cieplutko pozdrawiamy i dobrej nocki życzymy :-)

 • ssswikisss
  ssswikisss
  37.47.xxx.xxx
  2018-11-18 07:59 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam pani Alu