25.09.2014

PROJEKT ,,ŚCIEŻKA ZDROWIA– ZWINNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD"

Szkoła Podstawowa w Orzyszu przystąpiła do realizacji projektu „Ścieżka zdrowia – zwinnościowy tor przeszkód” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego operatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodek Działaj Lokalnie. Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącej na terenie SP w Orzyszu ścieżki zdrowia, co zaspokoi potrzeby najmłodszej części społeczności Orzysza w zakresie rozwijania aktywności fizycznej, pozwoli na promowanie wśród mieszkańców miasta i gminy Orzysz aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integrację społeczności lokalnej w działaniach na rzecz jej edukacji zdrowotnej. Okres realizacji projektu: 2014-09-01 - 2015-01-30 Odbiorcy projektu: mieszkańcy gminy Orzysz Uczestnikom projektu oferujemy udział w następujących działaniach: Działanie - Opracowanie projektu "Ścieżka zdrowia - zwinnościowy tor przeszkód". Uc

1
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 3
  • 20
Komentarze