21.10.2015

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu

Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony w Polsce od 1972r. dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, powstałej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zatwierdzonej przez sejm rozbiorowy w dniu 14.X.1773r.

Początkowo nazywane Dniem Nauczyciela, w 1982r. na mocy zapisu Karty Nauczyciela, święto to zmieniło nazwę na Dzień Edukacji Narodowej i jest co roku uroczyście obchodzone przez wszystkich pracowników oświaty.

W naszej placówce uczciliśmy ten szczególny dzień poprzez uczestnictwo w uroczystym apelu, na którym pracownicy szkoły, uczniowie oraz zaproszeni goście mogli m.in. obejrzeć przedstawienie przygotowane specjalnie na tę okazję. Dla podkreślenia rangi święta został wprowadzony poczet sztandarowy i flagowy, uczniowie w piękny sposób wyrazili swoją patriotyczną postawę, śpiewając w skupieniu zarówno hymn państwowy, jak i pieśń szkoły. Tę część uroczystości zamknęło przemówienie dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego Pana Bogdana Kraszewskiego i życzenia składane przez gości. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych pracowników naszej szkoły, osób pełniących ważne funkcje publiczne, reprezentowanych m.in. przez wicestarostę powiatu piskiego Pana Marka Wysockiego, dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panią Elżbietę Włodkowską, dyrektora oddziału Banku PKO w Orzyszu Panią Annę  Demiańczuk, a także przedstawicieli rodziców w osobach Pani Wioletta Chludzińska i Pan Kazimierz Szukieć.

Następnie przyszedł czas na przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 4b i 5a. Kombinacja scen z życia szkoły widzianych oczyma dzieci, życzeń płynących z serca oraz tańca i wykonanej z młodzieńczą energią piosenki, dotarła zarówno do młodszych, jak i tych całkiem dorosłych widzów. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni rzęsistymi brawami.

Tak jak w codziennej pracy w szkole, uroczystość była efektem pracy zespołowej. Uczniowie z pocztów zostali przygotowani przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Szymona Króla, wykonawcy przedstawienia – przez Panią Sylwię Wrzosek i Panią Katarzynę Kizling. Przy przygotowaniu dekoracji pomagała Pani Alicja Daszkiewicz, nagłośnieniem  zajęła się Pani Adriana Piekarska. Kwiaty rozdawane przez dzieci gościom i pracownikom szkoły, były dziełem Pani Marioli Ferenc oraz Pani Adriany Piekarskiej. Materiały do dekoracji zostały wypożyczone ze świetlicy środowiskowej „Kajak” prowadzonej przez siostrę Fidelis. Nie sposób nie wspomnieć o pracownikach obsługi, którzy wykonują wszelkie prace techniczne i porządkowe, również przy okazji uroczystości szkolnych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

1
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 2
  • 4
Komentarze