07.04.2016

Konkurs plastyczny "Wiosna w SKO"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI:

„ WIOSNA W SKO”

SKO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole oraz PKO Bank Polski oddział  1 w Kole zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: " Wiosna w SKO"

 

img

       Wiosna to pora roku na którą wszyscy niecierpliwie oczekujemy. Chcemy, aby zgościła także   w Szkolnych Kasach Oszczędności. Dlatego przygotowaliśmy dla WAS konkurs - wykonajcie prace plastyczne przedstawiające logo SKO w objęciach Wiosny, które mogłyby być motywem kartki z kalendarza jednego z wiosennych miesięcy. Nie stawiamy przed Wami żadnych ograniczeń - liczy się pomysł, wyobraźnia i kreatywność.

Cele konkursu:

 • promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności;
 • rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów.

 

Uczestnicy (kategorie):

 • uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
 • uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
 • wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

 

Warsztat:

 • konkurs nie obejmuje prac przestrzennych
 • technika plastyczna- dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.
 • format- dowolny

 

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie ( nie dopuszcza się prac zbiorowych)
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres (także mailowy) szkoły/placówki
 • prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania ( druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania)
 • Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac nadesłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem "Wiosna w SKO" w terminie do 29 kwietnia 2016r. na adres Organizatora - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja, ul. Mickiewicza 14, 62-600 Koło, ( decyduje data stempla pocztowego), prace nadesłane po terminie nie będą ocenianie
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia  powstałe podzcas przesyłki
 • o wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję Konkursową powołują Organizatorzy
 • Organizatorzy określają miejsce i termin obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę, oraz poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronach:www.szkolneblogi.pl/blogi/sosw-kolo oraz www.soswkolo.szkolnastrona.pl, w terminie do 8 maja 2016r.
 • nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane laureatom drogą pocztową
 • zwycięskie prace opublkowane zostaną na stronie internetowej SOSW w Kole oraz na platformie szkolne blogi SOSW w Kole

Organizatorzy proszą o pomoc opiekunów SKO oraz wszystkich chętnych nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy i zachęcamy Was do udziału w konkursie :)

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace :)

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO OPIEKUNÓW SKO ORZYSZ

DO 22 KWIETNIA 2016r.

 

 

3
Dodaj Komentarz
 • 10
 • 0
 • 5
Komentarze
 • spponetowg
  spponetowg
  78.159.xxx.xxx
  2016-04-07 22:12 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy w czwartkowy wieczór:):):)

 • sp17rzeszow
  sp17rzeszow
  178.43.xxx.xxx
  2016-04-07 15:47 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO
  ♥ ♥*************** ♥ ♥

  Uśmiech jest jak słońce o świcie,
  Co piękny dzień zapowiada...
  Radością wypełnia nam życie,
  Bo bez radości żyć nie wypada...
  Więc życzę Ci uśmiechu
  I radości na twarzy
  I niech Ci się po prostu
  Wspaniały dzień przydarzy.
  Miłego popołudnia:)

 • SKOwStarejNiedzialce
  SKOwStarejNiedzialce
  83.9.xxx.xxx
  2016-04-07 15:05 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy wiosennie:)