11.01.2022

Historia Banku PKO🦒🦒🦒

HISTORIA PKO Banku Polskiego sięga 1919 roku.

W lutym tamtego roku Naczelnik Józef Piłsudski

wydał dekret o ustanowieniu

Pocztowej Kasy Oszczędności.

Rok później była to już oficjalnie

instytucja państwowa.

Jednym z podstawowych zadań PKO

było zorganizowanie

systemu oszczędnościowego.

Działania banku przerwała II wojna światowa,

ale bank wznowił działalność już w 1945 roku.

Rok 1948 przyniósł dekret o zmianie nazwy PKO - 

Pocztowa Kasa Oszczędności 

zastąpiona została Pocztowa Kasa Oszczędności.

W 1992 roku nastąpiła kolejna zmiana

nazwy instytucji – powstało PKO BP,

co znaczyło:

Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy.

Taka nazwa widniała w statucie

nadanym bankowi przez Radę     Ministrów.

 

Rozwinięcie skrótu „BP” znane do dzisiaj,

czyli Bank Polski, jest stosunkowo młode, bo

powstało dopiero w 2000 roku. W 2004

roku bank zadebiutował na giełdzie.

W 2010 roku utworzono Fundację PKO Banku

Polskiego, która realizuje liczne inicjatywy

na rzecz dobra publicznego, m.in. w zakresie

oświaty, wychowania, pomocy społecznej,

ochrony i promocji zdrowia, kultury i

sztuki oraz ochrony środowiska.

14
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 10
  • 1
Komentarze