10.11.2017

Włącz Eko- wyobraźnię!!!

Zacznij oszczędzać naszą planetę, zbieraj zużyte baterie!!!

 

  We wrześniu bieżącego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy". Konkurs zorganizowany jest dla wszystkich placówek oświatowych na terenie całej Polski przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. 

  Nasza placówka zadeklarowała chęć udziału w kategorii KONKURUJEMY. Oznacza to, że w konkursie będziemy rywalizować ze Szkołami Podstawowymi z całego kraju. Wygrywa ten kto zbierze największą masę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

 

ZBIÓRKA TRWA DO 11 MARCA 2018R.

     

   Wszystkich uczniów oraz ich rodziców zachęcamy do aktywnego udziału w naszej zbiórce poprzez dostarczanie do oznaczonych pojemników jak największej liczby baterii i akumulatorów.

 img

 

NIE WRZUCAJ BATERII DO ŚMIETNIKA! –

PRZYNIEŚ JE DO SZKOLNEGO POJEMNIKA!!!

img 

 imgimgimg

  Zużyte i przeterminowane baterie oraz akumulatory zaliczamy do odpadów niebezpiecznych. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, cechy biologiczne i inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt, bądź całego środowiska.

  Powstają one w głównej mierze w wyniku działalności przemysłowej i usługowej człowieka. Ponadto odpady tego typu wytwarzane są w służbie zdrowia, siłach zbrojnych i instytucjach paramilitarnych, szkolnictwie oraz w gospodarstwach domowych. 

 

4
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 13
  • 4
Komentarze