31.03.2022

UWAGA KONKURS!

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Technicznym pod hasłem: „Wiosenne kwiatki dla żyrafy Lokatki”

 img

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 5-6 latków oraz uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej z podziałem na kategorie wiekowe.

Kategoria I – 5-6 latki i uczniowie klas 1

Kategoria II – uczniowie klas 2-3

Kategoria III – uczniowie klas 4-5

Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie.

Cel konkursu:

- promowanie działalności SKO

- rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni plastycznej uczniów

- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych dla pory roku i tematyki SKO /logo SKO, postać żyrafy Lokatki/.

 

Technika płaska dowolna /bez plasteliny i materiałów sypkich/.Format pracy – A4.

Szkoła może przesłać max - 5 prac w każdej kategorii.

Liczy się:

- kreatywność,

- samodzielność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- zgodność z tematem.

 

Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko dziecka; wiek – klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy lub email szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz przyzna też wyróżnienia.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w maju, w dzień urodzin żyrafy Lokatki na stronie internetowej szkoły: https://pspnatolin.edu.pl/,
i stronie szkolne blogi https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/

Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu czyli Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie.

Prace należy dostarczyć opiekunce SKO - Pani Agacie Rekiel do 26 kwietnia 2022r.

6 rocznica szkolnych blogów! - Szkolne Blogi

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 6
  • 0