02.04.2023

UWAGA EKO-KONKURS!!!

SKO przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.

 

 

SKRÓT REGULAMINU KONKURSU 

 

TEMATYKA KONKURSU

Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości, z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości.

 

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII
  2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi (1-3 miejsca) oraz wyróżnieni.

 

Kategoria I – dzieci z klas I-III

 

Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-ZAKŁADKA (wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem surowców wtórnych). Praca powinna finalnie pokazywać przedmiot/eksponat służący, jako zakładka do książki. Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania. Celem jest zwrócenie uwagi dzieci na możliwość wykorzystania surowców wtórnych i dania im drugiego życia.

 

Kategoria II – dzieci z klas IV-VIII

 

Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-KOMIKS w formacie A5 składający się z co najmniej 6 stron (wykonany w dowolnej technice, ukazujący wszystkie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, panele słoneczne, turbiny wodne, energia geotermalna) i ochrony środowiska lub postawy ekologiczne w domu lub najbliższym otoczeniu ucznia związane z prawidłową segregacją odpadów komunalnych).

 

TERMINY

1. Prace konkursowe należy  złożyć u opiekuna SKO do dnia 20 kwietnia 2023r.

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

3. Wyniki zostaną zamieszczone na blogu szkoły organizatora.

 

NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

 

 Do prac należy dołączyć metryczkę z danymi:

 

-imię i nazwisko oraz klasa,

 

-tytuł pracy,

 

-adres, nazwę szkoły.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 img

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 8
  • 12