31.10.2022

Wieczornica papieska i dzień seniora w szkole w Borkowie

W 2006 roku Szkoła Podstawowa w Borkowie otrzymała za swojego patrona Jana Pawła II. Pośród uroczystości poświęconych corocznie patronowi w borkowskiej szkole szczególny charakter ma Wieczornica Papieska organizowana w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Od kilku lat jej obchody połączone są borkowskim dniem seniora organizowanym przez sołectwo

img

Wieczornica Papieska 2022 w borkowskiej szkole zgromadziła liczne grono seniorów i gości. Dyrektor szkoły Józef Belgrau witając zebranych przypominał, że „przed 44 laty, dnia 16 października 1978 roku, był to poniedziałek, o godzinie 18.18 z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Wkrótce świat poznał nowego następcę Świętego Piotra. Pośród 111 kandydatów kardynałowie z całego świata wybrali Karola Wojtyłę z Krakowa.” Dyrektor wyraził radość z posiadania tak ważnego patrona. Jan Paweł II, ten największy z Polaków, jest dla borkowskiej społeczności szkolnej szczególnym wzorem cnót patriotycznych i religijnych.

imgimg

img

Wśród przybyłych gości uroczystość zaszczycili burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke, radna Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Laskowska-Bobula, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej Maria Byczkowska, radny Gminy Żukowo Adam Okrój.

img

Tegoroczne przedstawienie słowno-muzyczne wraz z uczniami przygotowała Patrycja Ranachowska, nauczyciel religii i geografii. Oprawę muzyczną i dźwiękową zapewniła Zyta Formela. Ukoronowaniem uroczystej akademii był wspólny śpiew Barki, ulubionej pieśni Papieża. Burmistrz Wojciech Kankowski złożył seniorom z Borkowa życzenia, przede wszystkim zdrowia, nawiązał do swoich osobistych przeżyć związanych z wyborem papieża Polaka, podkreślił znaczenie dziejowe wydarzeń sprzed 44 lat.

img

Sołtys Borkowa Bartosz Dagiel zaprosił zebranych do drugiej części obchodów dnia seniora. Wyraził zadowolenie z tych wspólnych obchodów szkoły i sołectwa. Członkinie koła gospodyń wiejskich z Borkowa przedstawiły w humorystyczny sposób dwie scenki dotyczące obrzędów weselnych na Kaszubach oraz zaprezentowały wybory przewodniczącej KGW. Sołectwo zapewniło słodko-owocowy posiłek oraz napoje. Stoły obsługiwali uczniowie klas ósmych. Radosne świętowanie zebranym umilał duet wokalno-instrumentalny Hotline z Żukowa.

img

Dla upamiętnienia niezwyłej chwili wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przed 44 laty - dla całej społeczności Szkoły w Borkowie 19 października odbyła się powtórka Wieczornicy Papieskiej,  przypominającej uczniom życiorys tego wielkiego patrona.

img

1
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 1
  • 9
Komentarze