31.12.2017

LIGA MATEMATYCZNA

W natłoku wpisów pominęłam wpis na temat już trochę odległy, bo dotyczący wyników Ligi matematyczne kl. III z listopada. Uzupełniam szybko braki.

 

LIGA MATEMATYCZNA KLAS TRZECICH –LISTOPAD 2017.

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………….… klasa III …

 

 

1. Wybierz poprawną odpowiedź – otocz kółkiem.

 Na stole znajdują się figury w kształcie trójkątów oraz kwadratów. Łączna liczba wierzchołków wszystkich figur wynosi 17. Ile trójkątów jest na stole?

A) 1           B) 2           C) 3            D) 4          E) 5

 

2. Napisz odpowiedź.

W pudełku jest 8 cukierków. Jak rozdzielić te cukierki miedzy 8 chłopców, aby każdy dostał jeden cukierek i aby w pudełku był jeden cukierek?

Odpowiedź ………………………………………………………………………  

 

3. Rozwiąż zadanie tekstowe i napisz odpowiedź.         

Agata i Ania nawlekały na sznurek korale, tylko jeden koralik był złoty.  Agata liczyła od prawej strony i stwierdził, że złoty koralik  jest23, a Ania liczyła od lewej strony i powiedziała, że złoty koralik jest 15.

Ile koralików liczył sznurek?

Rozwiązanie ………………………………………………………………

Odpowiedź ………………………………………………………………..

4. Jola przysłała Małgosi zaszyfrowaną wiadomość

             

                           1 – 5 – 10 – 4 – 6 – 9 – 3 – 4 – 6 – 8 – 2

III

 VI

 IV

  IX

  X

 VIII

  II

 V

  I

 W

 Ę

  I

  Ś

 B

     T

  A

 U

 L

 i  klucz   

       

Zapisz rozszyfrowaną wiadomość: ……………………………………..

Przepisz  cyframi rzymskimi działania oraz napisz również cyframi rzymskimi wyniki

12 – 2 ∙ 8  =   ……………………………………………

3 + 10 : 5 =    ……………………………………………

 

5. Rozwiąż zadanie i napisz odpowiedź

 Mama kupiła  55 cukierków w różnych smakach.. Dzieci w ciągu trzech dni zjadły wszystkie cukierki. Pierwszego dnia zjadły 12 cukierków, a drugiego o  6 więcej Ile cukierków zjadły trzeciego dnia.

Rozwiązanie  ……………………………………………………………………

Odpowiedź ……………………………………………………………………….

6. Dokonaj obliczenia i napisz odpowiedź.

Monika  wyszła z domu do szkoły o godzinie 7.30 . Wróciła do domu  kwadrans przed 14.00. Ile nie było jej w domu

Rozwiązanie …………………………………………………………………….

Odpowiedź ………………………………………………………………………  

 

175
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 5
  • 13
Komentarze