18.04.2020

Tajemnice wody

 

Dzisiaj tematyka kwietniowa

czyli ekologiczna:)

Tuż przed zawieszeniem zajęć w systemie stacjonarnym

odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu wiedzy "Tajemnice wody",

który był kolejnym działaniem naszej szkoły w ramach realizowanego w tym roku szkolnym

Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Szlakiem wody"

współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu

przygotowanego przez koordynatora konkursu – p. Halinę Filipczak.

Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych,

a mianowicie klasy V – VI oraz klasy VII – VIII.

  Celem konkursu

było poszerzenie wiedzy na temat problemu zanieczyszczania wody

oraz nadmiernego jej zużywania przez ludzi,

a także uświadomienie,

że woda jest środowiskiem życia wielu organizmów

oraz wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość.

Nagrody w postaci sprzętu sportowo - turystycznego

i drobnego sprzętu elektronicznego

zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.