29.01.2018

Niech żyją ... :)

Kochani mamy już ferie!!!

Wszyscy się cieszymy, bo to jest czas wolny od zajęć szkolnych,

czas swobody i radości.

Nie możemy jednak zapomnieć o naszym bezpieczeństwie!

Wszyscy doskonale wiemy, że zależy ono przede wszystkim od nas samych

i naszego rozsądku.

Tuż przed feriami p. Danuta Przybył wraz uczennicami klasy IV

przygotowała wystawę posterową

oraz krótki apel na temat bezpieczeństwa podczas ferii.

Dziękujemy za RADY NA BEZPIECZNE FERIE!