25.01.2018

Święto Patrona Szkoły

Żołnierze Września 1939 r. – patron Szkoły Podstawowej w Majdanie Górnym. Imię szkoły to wyraz hołdu dla bohaterstwa i patriotyzmu żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny. Szkoła, nosząc imię Żołnierzy Września 1939 r., kształtuje patriotyczne postawy dzieci i młodzieży, ponieważ takie wartości jak Ojczyzna, honor, męstwo i wolność nigdy nie mogą być zapomniane. To imię łączy pokolenia. To imię zobowiązuje do pamięci przeszłości. Szkoła w Majdanie Górnym zawsze była silnie związana ze swoim środowiskiem. Ta więź, w połączeniu z bogatymi tradycjami udziału mieszkańców regionu w walkach niepodległościowych, stała się podstawą nadania szkole imienia Żołnierzy Września 1939 roku. Uczniowie szkoły opiekują się Cmentarzem Wojennym w Majdanie Górnym, który przechowuje pamięć o bohaterstwie i tragizmie początku wojennej drogi polskiego żołnierza we wrześniu 1939 roku.

imgimgimgimg

2
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 5
  • 4
Komentarze