29.01.2021

Odznaka „Szkoły eTwinning”

 Nasza szkoła uzyskała prestiżową Odznakę Szkoły eTwinning na lata 2020-21.

Otrzymaliśmy list gratulacyjny od europejskiej komisarz do spraw innowacji,

badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - Mariji Gabriel oraz certyfikat

potwierdzający nasze osiągnięcie. Gratulacje dla całej społeczności szkolnej

zaangażowanej w realizację projektów eTwinning!

Obrazek 2020-11-16 20:36:59 

Obrazek 2020-11-16 20:36:54

13
Dodaj Komentarz
  • 23
  • 12
  • 17
Komentarze