31.01.2017

Podziękowanie dla ...

W imieniu własnym i uczniów podziękowałam dzisiaj
Pani Jadwidze Miąsik - Dyrektor PKO BP w Kolbuszowej
przede wszystkim za ufundowanie nagród rzeczowych uczniom biorącym udział
w projekcie edukacji finansowej podczas ferii zimowych

"FERIE Z BLOGIEM SKO"
oraz za miłą i owocną współpracę.