09.11.2018

Dla Niepodległej

Saamorząd Uczniowski zorganizował w ramach obchodów

100-u lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

konkurs na klasową gazetkę z tej okazji.

Uczniowie klas I - III mieli wykonać prace na temat

"Piękno naszej Ojczyzny",

zaś uczniowie klas straszych klasową gazetkę na temat

"Droga do niepodległości".

Opiekun SKO przekazał na nagrody pieniądze,

które uzyskał ze sponsoringu Gminnej Spółdzielni w Dzikowcu