25.11.2019

Znajdź pomysł na siebie

W dniu 25.11.2019r. odbył się u nas   

koncert zespołu Full Power Sprint.

 

          Podczas programu skierowanego do ucznió klas IV-VIII 

zespół zaprezentował program „Znajdź pomysł na siebie”.

 

Współorganizatorem koncertu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie, która dofinansowała koncert.

Koncert zorganizowany został w szkole w ramach działań wynikających z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

                 

Występ artystyczny podparty był świadectwami z życia artystów. Zawierał elementy profilaktyki uzależnień.

Podczas koncertu został podjęty temat uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów, w tym e-papierosów.

Program koncertu zawierajacy pokazy beat - boxu ukierunkowany był na realizację przesłania „Znajdź pomysł na siebie”, szukania swoich mocnych stron, pozytywnych wartości, odkrywania siebie, potrzeby posiadania zasad, a także stosowania ich w codziennym życiu.