16.09.2020

Ozon

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

ang. International Day for the Preservation of the Ozone Layer

- coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku obchodzone 16 września w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.