25.06.2019

Nowa moneta 20 zł

25.06.2019

25 czerwca 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę o nominale 20 zł:

450. rocznica Unii Lubelskiej

Na sejmie unijnym w Lublinie, obradującym od stycznia do sierpnia 1569 roku, podjęto decyzje, które zbudowały Rzeczpospolitą Obojga Narodów i ukształtowały geopolityczną strukturę Europy Środkowo-Wschodniej na całą epokę. (...) Znaczny wpływ na dorobek sejmu lubelskiego miał król Zygmunt II August, ale decyzje ws. unii były przede wszystkim efektem porozumienia zawartego między partnerami o zróżnicowanych interesach i poglądach. (...) Udało się jednak wynegocjować rozwiązania kompromisowe, które okazały się fundamentem trwałego funkcjonowania ważnego państwa stabilizującego sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego istnienie powstrzymało na 200 lat ekspansję Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i stworzyło wielki obszar w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym działało państwo o charakterze obywatelskim i parlamentarnym, odwołujące się do ideologii wolnościowej. – pisze w folderze emisyjnym Henryk Litwin.

Na rewersie monety znajdują się:

  • herb Zygmunta II Augusta, cytat z dokumentów sejmu unijnego: „Wolni do wolnych, równi do równych”
  • fragment obrazu Marcella Bacciarellego „Unia lubelska”.


Na awersie monety został umieszczony wizerunek króla Zygmunta II Augusta według Jana Matejki.

Srebrna moneta o nominale 20 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 15 000 sztuk.

Cena monety będzie wynosić 200 zł brutto.

Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=%2Faktualnosci%2Fwiadomosci_2019%2F20190625_unia_lubelska.html&fbclid=IwAR1iNJIbtUADyw-9_21rputL0CJb-aYbPfVz85eFxvCEQTqBOfQpK6RX0S8

https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2019/20190625_unia_lubelska_b.jpg

Moneta ma nietypowy dla monet kształt - zamiast koła jest prostokąt.

 

0
Dodaj Komentarz
  • 29
  • 26
  • 13