02.04.2019

Jednorazowe naczynia EKO ???

https://sko.pkobp.pl/sko/static/img/sko_logo_share.jpg

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej

wynaleźli biodegradowalne tworzywo składające się .... ze skrobi !

 

Może ono służyć np. do wyrobu jednorazowych naczyń, które – po użyciu i zakompostowaniu, ulegną biodegradacji.
Uczelnia szuka producentów chętnych do wykorzystania wynalazku.

Formuła biotworzywa oparta jest na innowacyjnej kompozycji złożonej głównie z termoplastycznej skrobi uzyskiwanej z mąki ziemniaczanej oraz biopolimeru o nazwie polilaktyd, który – podobnie, jak skrobia, jest całkowicie biodegradowalny.

W przypadku tego materiału nie ma konieczności inwestowania w nowy park maszynowy czy wprowadzania jakichkolwiek zmian w urządzeniach, które dotąd służyły na przykład do produkcji naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych. Materiał został pod tym kątem przetestowany w jednej z firm prowadzących produkcję plastikowych przedmiotów, a testy wypadły pomyślnie.

Gdańskie biotworzywo otrzymało złoty medal na 114. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine”, które odbyły się w 2015 roku w Paryżu. Podczas imprezy zaprezentowano około 550 innowacyjnych rozwiązań, w tym 26 z Polski.

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 17
  • 10