29.04.2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022

💻⌨️🖨️📟📠

Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji - inicjatywie organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki mającej na celu popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

Były gry, zabawy, quizy, czyli nauka połączona z dobrą zabawą 👍

😁  gry i zabawy z wykorzystaniem tablic interaktywnych, tabletów telefonów komórkowych

😁 zabawy z robotami Dash 👾

😁 podczas lekcji wykorzystywane byly narzędzia TIK, pracowano na różnych platformach edukacyjnych

😁 uczniowie pracowali na lekcjach z wykorzystaniem swoich smartfonów

😁 drukowanie na drukarce 3D

😁 programowanie klocków LEGO

😁 ... i jeszcze mnóstwo innych ciekawych działań. 

 Członkowie SKO prezentowali robota Dash swoim kolegom i koleżankom, również z przedszkola.

Podczas tego dnia korzystaliśmy z pomocy dydaktycznych zakupionych m.in. w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.