08.09.2020

Czyta, pisze

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

(ang. International Literacy Day) –

święto obchodzone corocznie 8 września przez państwa ONZ w ramach programów walki z analfabetyzmem.

Jest on obchodzony od 1966r. dzięki decyzji Konferencji Generalnej UNESCO w 1966r. w wyniku postanowień Kongresu Ministrów Edukacji w Teheranie w 1965r.

Na tym Kongresie pierwszy raz zostało przedstawione pojęcie analfabetyzmu funkcjonalnego.

 

Głównym koordynatorem działań programu edukacyjnego ONZ

„Edukacja dla Wszystkich”

przyjętego przez ONZ w 2000 roku jest UNESCO.