07.04.2023

Bezcenne

 

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia - World Health Organization (WHO), która (po zakończeniu procesu ratyfikacji jej statutu) została formalnie założona 75 lat temu, 7 kwietnia 1948 roku.
 
Polska była jednym z państw założycielskich, które podpisało Konstytucję Światowej Organizacji Zdrowia na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia w Nowym Jorku w 1946 roku.
 
Cele jakie WHO określa w statucie, to m.in. osiągnięcie jak najlepszego stanu zdrowia dla wszystkich ludzi na świecie, poprzez zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom, a także wspieranie badań naukowych i rozwijanie zdolności instytucji zdrowotnych. Ponadto WHO działa jako koordynator i lider działań na szczeblu międzynarodowym w przypadku zagrożeń dla zdrowia publicznego, takich jak epidemie, pandemie i katastrofy naturalne, zapewniając szybką i skuteczną odpowiedź na te sytuacje.
 
Życzymy wszystkim zdrowia! Health For All!

Może być rysunkiem przedstawiającym tekst „World Health HEALTH Organization 75 FORALL Health For All + பH VISIT WHO 1”

0
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 4
  • 6